Đóng

Tư vấn

Tọa đàm Đổi mới ở Việt Nam

Th5, 2017 Chili System

KHÁI QUÁT

Đổi mới và cải cách là những sáng kiến mang tính chiến lược để thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển trong kỷ nguyên thương mại tự do và quan hệ đối tác quốc tế.

Đổi mới và cải cách trong kinh doanh, trong các phương pháp và chính sách hoạt động, … tạo ra lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển của các công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tuy nhiên, việc áp dụng đổi mới vào kinh doanh để thay đổi và phát triển vẫn còn hạn chế và chưa tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam.

VCG làm việc với MBI và các tổ chức, cá nhân liên quan đến đổi mới để tổ chức chuỗi hội thảo trong năm 2015 nhằm hỗ trợ các khu vực tư nhân ở khu vực sông Mekong duy trì hoạt động kinh doanh khi Việt Nam hội nhập tự do thương mại và quan hệ đối tác quốc tế hiện nay và trong những thập kỷ tới.

MỤC TIÊU

  • Cung cấp thông tin hữu ích cho doanh nghiệp cũng như tìm hiểu các vấn đề và khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt và tìm cách để hỗ trợ họ;
  • Tạo cơ hội kết nối các doanh nghiệp và tổ chức;
  • Kích thích sự phát triển của các công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp mới khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ góp phần đáng kể vào sự phát triển của Việt Nam – mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất.

THÔNG TIN VỀ CHUỖI HỘI THẢO

NHÀ TỔ CHỨC

Z

Tổ chức Sáng kiến Kinh doanh Mekong (MBI) của Ngân hàng Phát triển Châu Á, là một cơ sở tư vấn và vận động, thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân (PSD) ở Tiểu vùng Mêkông Mở rộng (GMS).

innovation-vietnam-(6)Công ty Tư vấn Việt Nam (VCG) đóng góp nhiều cho sự phát triển của Tiểu vùng sông Mêkông từ năm 2000. Công ty đã làm việc với các tổ chức quốc tế và địa phương được lựa chọn để hỗ trợ khu vực với các dự án sau:

  • 2000 – 2005: Dự án Tư vấn Phát triển các Công ty tư nhân (được tài trợ bởi Dự án phát triển kinh tế tiểu vùng sông Mekong của IFC);
  • 2003 – 2013: Dự án phát triển Kinh tế Địa phương (được tài trợ bởi GTZ);
  • 2000 – 2003: Dự án Tiếp thị Địa phương (được tài trợ bởi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright);
  • 2005 – present: Đồng sáng lập và tư vấn các câu lạc bộ doanh nghiệp địa phương (đối tác của Phòng Thương mại Việt Nam – Vùng Đồng bằng sông Cửu Long).

NHÀ TÀI TRỢ

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG