Đóng

Sự Kiện

Th11, 2017 Quản Trị

VCG’s Team Building Trip

Team Building ( HoTram )  2017  Cambodia Trip 2016 Danang Trip 2014 Dalat Trip 2008

Th11, 2017 Quản Trị

HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ VÀO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 Đồng hành cùng Diễn đàn Mekong Investment 2017 (lần thứ 5) tổ chức ngày 25/10/2017 tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Cần Thơ, Công ty Tư Vấn Việt Nam (VCG) đã phối hợp cùng US Immigration Fund (USIF), quỹ đầu tư di trú lớn nhất Hoa kỳ, và là nhà tài trợ chính của…