Đóng

Tư vấn

TƯ VẤN

TƯ VẤN

Được thành lập từ năm 2000, VCG là công ty tư nhân đầu tiên tại Việt Nam chuyên về tư vấn quản lí và các dịch vụ thuê ngoài cho cả hai khối công và tư…
Xem thêm