Đóng

Tư vấn định cư

Giới thiệu

Th5, 2019 Quản Trị

Canada Trade Link là Tập đoàn Xúc tiến thương mại Canada với đội ngũ lãnh đạo cao cấp giàu kinh nghiệm, là các Cựu Đại Sứ & Cựu Nghị Sỹ Quốc Hội Canada và có tầm ảnh hưởng lớn tại các Bang Canada, giúp mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp Canada kết nối và hợp tác kinh doanh với các thị trường mới nổi có tăng trưởng cao và mới phát triển trên toàn thế giới, thông qua việc tổ chức riêng các phái đoàn về đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp.