Đóng

Truyền thông

Th5, 2017 Quản Trị

TRUYỀN THÔNG

VCG Communications, một công ty con của VCG, chuyên về các dịch vụ truyền thông tích hợp trong các chương trình truyền hình (lên ý tưởng và sản xuất), đa phương tiện và các buổi nói chuyện tương tác, hợp tác sản xuất phim, ra mắt sản phẩm, và các giải pháp PR. VCG cũng…

Th5, 2017 Quản Trị

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

Công ty Dịch vụ – Tiếp thị Tài Ngân, công ty con của VCG, được thành lập năm 2005, là công ty tài chính phi ngân hàng đầu tiên cùng với thương hiệu BankMart nhằm thực hiện các dịch vụ ngân hàng như: Thanh toán qua thẻ BankMart đi sâu vào các dịch vụ thanh…